2015-03-15 Shromáždění delegátů hasičských sborů okresu Břeclav