2015-03-14 Promítání archivních záběrů ze života v obci